กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบลไพศาล
 สถานที่สำคัญ
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
 นโยบายผู้บริหาร
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ การทุจริต
 ช่่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนพัฒนากำลัง ๓ ปี
 ข้อมูลพื้นฐานของวัดและที่พักสงฆ์ ในเขตพื้นที่ตำบลไพศาล
 รายงานงบการเงิน
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 การบริหารงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่...องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์...  
เมื่อวันพุธ ที่๙ มกราคม ๖๒ อบต.ไพศาล ร่วมกับผู้นำชุมชน  โรงเรียน ออกประชาสัมพันธ์และร่วมเดินรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน
เมื่อวันพุธ ที่๙ มกราคม ๖๒ อบต.ไพศาล ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงเรียน ออกประชาสัมพันธ์และร่วมเดินรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่
เมื่อวันจันทร์ ที่๗ มกราคม ๖๒ อบต.ไพศาล ร่วมกับ มูลนิธิจราจร ชาวบ้านหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่๑๕ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ล้างถนน ม.1 และ ม.15
เมื่อวันจันทร์ ที่๗ มกราคม ๖๒ อบต.ไพศาล ร่วมกับ มูลนิธิจราจร ชาวบ้านหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่๑๕ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ล้างถนน ม.1 และ ม.15
 
พิธีเปิด ปิด การแข่งขันกีฬาไพศาลเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนไพศาลสามัคคี
พิธีเปิด ปิด การแข่งขันกีฬาไพศาลเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนไพศาลสามัคคี
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม 2561 เวลา 09 .30 น. นายพีระ   พิมพ์ประสาร  นายอำเภอประโคนชัย ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านละลมพนู  ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน อบต.ไพศาลและญาติของนักเรี
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม 2561 เวลา 09 .30 น. นายพีระ พิมพ์ประสาร นายอำเภอประโคนชัย ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านละลมพนู ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน อบต.ไพศาลและญาติของนักเรี
 
[ 06-11-2561] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรี ...   doc120181106010715.pdf 
[ 18-10-2561] เผยแพร่ราคากลาง คสล.ม.14   doc120181018025949.pdf 
[ 18-10-2561] เผยแพร่ราคากลาง คสล.ม.6   doc120181018025914.pdf 
[ 18-10-2561] โครงการก่อสร้าง คสล ม.14   doc120181018025556.pdf doc220181018025610.pdf 
[ 18-10-2561] โครงการก่อสร้าง คสล ม.6   doc120181018024435.pdf doc220181018024450.pdf 
 
[ 06-11-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวนราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้า ...   doc120181106004503.pdf 
[ 06-11-2561]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวนราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ - ...   doc120181106003929.pdf 
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซี ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซีล สายบ้านไพศาล หมู่ที่ 1 - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 10  
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาห ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวด ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 
 
 
[ 06-12-2561] ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลไพศาลทุกท่าน ร่วมชม ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจให้นักกีฬา ใ ...   doc120181211204556.pdf 
[ 05-12-2561] ขอเชิญร่วมโครงการ”จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”เพื่อเฉลิม ...   doc120181205195712.pdf 
[ 22-11-2561] เรื่อง การจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดบุรีรัมย์   doc120181122202219.pdf 
[ 19-11-2561]  ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ...   doc120181122201932.pdf 
[ 08-11-2561] ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ระบบเ ...   doc120181115004016.pdf 
 
  [ 24-01-2562 ]การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ของผู้กำกับดูแล
  [ 24-01-2562 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 1 เดือน (เดือนมีนาคม 2562) [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 24-01-2562 ]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ (เจ้าท่า) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
  [ 24-01-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ฯ
  [ 22-01-2562 ]การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 
 
  [ 24-01-2562 ]แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
  [ 24-01-2562 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 
  [ 24-01-2562 ]โครงการ "คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น"  
  [ 24-01-2562 ]ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562 
  [ 21-01-2562 ]โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
    สมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย... [dddd]   (อ่าน : 2/ ตอบ : 0)
    สมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย... [dddd]   (อ่าน : 2/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 ( โทร 0-4466-6313 , โทรสาร 0-4466-6313 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615