กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบลไพศาล
 สถานที่สำคัญ
 
 นโยบายผู้บริหาร
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ช่่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนพัฒนากำลัง ๓ ปี
 ข้อมูลพื้นฐานของวัดและที่พักสงฆ์ ในเขตพื้นที่ตำบลไพศาล
 รายงานงบการเงิน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่...องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์...  
โครงการ คัดแยกขยะจากต้นทาง ม.9 บ้านกะโดน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 256
โครงการ คัดแยกขยะจากต้นทาง ม.9 บ้านกะโดน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 256
โครงการเกษตรพอเพียงการเลี้ยงไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยไส้เดือน วันที่ 29 มกราคม 2561
โครงการเกษตรพอเพียงการเลี้ยงไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยไส้เดือน วันที่ 29 มกราคม 2561
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ ศพด.หนองแสง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ ศพด.หนองแสง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
โครงการ ส่งเสริมเยาวชน ขับขี่ ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วันที่ 26 ธันวาคม 2560
โครงการ ส่งเสริมเยาวชน ขับขี่ ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วันที่ 26 ธันวาคม 2560
 
[ 08-01-2561] เชิญชวนให้เสนอราคา   doc120180107212138.pdf 
[ 27-12-2560]  โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอสระ หมู่ที่ 16โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120180108021922.pdf doc220180108021922.4 doc320180108021922.5 
[ 27-12-2560]  โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพศาลพัฒนา หมู่ที่ 15โดยวิธีเฉพาะเจา ...   doc120180108014114.pdf doc220180108014114.4 doc320180108014114.5 
[ 27-12-2560]  โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพินทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ตารางแสดงวงเงิน (ช่วงที่ 1) ตารางแสดงวงเงิน (ช่วงที่ 2) doc320180108011602.4 (ช่วงที่ 1) doc420180108011602.4 doc520180108011602.5 (ช่วงที่ 1) doc620180108011602.5 (ช่วงที่ 2) 
[ 27-12-2560]  โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 12โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120180107214945.pdf doc220180107214945.4 doc320180107214945.5 
 
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซี ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซีล สายบ้านไพศาล หมู่ที่ 1 - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 10  
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาห ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวด ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRE ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง บ้านไพศาล หมู๋ที่ 1 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5  
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน ด้วยวิธี ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน 
 
 
[ 19-02-2561] เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง   doc120180219213447.pdf 
[ 12-02-2561] เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละลมพนู   doc120180211213218.pdf 
[ 12-02-2561] เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง   doc120180211212424.pdf 
[ 23-01-2561] ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   doc120180123215119.pdf 
[ 23-01-2561] การรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑   doc120180123205535.pdf 
 
  [ 19-02-2561 ]แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  [ 19-02-2561 ]ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
  [ 19-02-2561 ]การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 
  [ 19-02-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 19-02-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 
  [ 19-02-2561 ]ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต 
  [ 19-02-2561 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแพนการศึกษาดีเด่น
  [ 19-02-2561 ]การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  [ 19-02-2561 ]การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  [ 19-02-2561 ]การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 ( โทร 0-4466-6313 , โทรสาร 0-4466-6313 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615