กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบลไพศาล
 สถานที่สำคัญ
 
 นโยบายผู้บริหาร
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ช่่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนพัฒนากำลัง ๓ ปี
 ข้อมูลพื้นฐานของวัดและที่พักสงฆ์ ในเขตพื้นที่ตำบลไพศาล
 รายงานงบการเงิน
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่...องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์...  
กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตภัณฑ์ OTOP” ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อบต.ไพศาล
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตภัณฑ์ OTOP” ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อบต.ไพศาล
 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านละลมพนู - หนองสระ เรียนภาษาอังกฤษ เข้าสู่อาเชียนค่ะ
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านละลมพนู - หนองสระ เรียนภาษาอังกฤษ เข้าสู่อาเชียนค่ะ
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไพศาล
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไพศาล
 
[ 16-10-2561] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร ...   doc120181016014026.pdf 
[ 16-10-2561] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส ...   doc120181016013705.pdf 
[ 26-09-2561] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   doc120180926000247.pdf 
[ 13-03-2561]  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้ ...   doc120180321230639.pdf 
[ 07-03-2561] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้า ...   doc120180307010245.pdf 
 
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซี ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซีล สายบ้านไพศาล หมู่ที่ 1 - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 10  
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาห ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวด ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRE ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง บ้านไพศาล หมู๋ที่ 1 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5  
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน ด้วยวิธี ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน 
 
 
[ 14-06-2561] เรื่อง ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๑   doc120180614005408.jpg 
[ 23-05-2561] ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาข ...   doc120180524005833.pdf 
[ 19-02-2561] เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง   doc120180219213447.pdf 
[ 12-02-2561] เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละลมพนู   doc120180211213218.pdf 
[ 12-02-2561] เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง   doc120180211212424.pdf 
 
  [ 17-10-2561 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 17-10-2561 ]การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [[เอกสาร แนบ]
  [ 17-10-2561 ]จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  [ 17-10-2561 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 1 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 17-10-2561 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 
  [ 11-10-2561 ]ขยายระยะเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ในงวดที่ 4
  [ 11-10-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)
  [ 11-10-2561 ]ประกาศคกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  [ 10-10-2561 ]ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
  [ 10-10-2561 ]ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 ( โทร 0-4466-6313 , โทรสาร 0-4466-6313 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615