กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบลไพศาล
 สถานที่สำคัญ
 
 นโยบายผู้บริหาร
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ช่่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนพัฒนากำลัง ๓ ปี
 ข้อมูลพื้นฐานของวัดและที่พักสงฆ์ ในเขตพื้นที่ตำบลไพศาล
 รายงานงบการเงิน
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่...องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์...  
  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางศูนย์ยุติธรรม อบต.ไพศาล ได้ประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่องที่ดิน โดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมและ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางศูนย์ยุติธรรม อบต.ไพศาล ได้ประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่องที่ดิน โดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมและ
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายกมงคล บุญประกอบ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกเยี่ยม ที่ ศพด.บ้านไพศาล ศพด.หนองแสง เรื่อง อาหารกลางวัน
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายกมงคล บุญประกอบ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกเยี่ยม ที่ ศพด.บ้านไพศาล ศพด.หนองแสง เรื่อง อาหารกลางวัน
 
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายมงคล บุญประกอบ นายก อบต.ไพศาล พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ไพศาลโรงเรียนไพศาลสามัคคีร่วมกันทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียนที่วัดป่าไพศาลพัฒนา
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายมงคล บุญประกอบ นายก อบต.ไพศาล พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ไพศาลโรงเรียนไพศาลสามัคคีร่วมกันทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียนที่วัดป่าไพศาลพัฒนา
โครงการ ฝึกอบรมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและศึกษาดูงาน ที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง ในวันที่ 23 – 25 พ.ค. 61
โครงการ ฝึกอบรมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและศึกษาดูงาน ที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง ในวันที่ 23 – 25 พ.ค. 61
 
[ 13-03-2561]  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้ ...   doc120180321230639.pdf 
[ 07-03-2561] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้า ...   doc120180307010245.pdf 
[ 08-01-2561] เชิญชวนให้เสนอราคา   doc120180107212138.pdf 
[ 27-12-2560]  โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอสระ หมู่ที่ 16โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120180108021922.pdf doc220180108021922.4 doc320180108021922.5 
[ 27-12-2560]  โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพศาลพัฒนา หมู่ที่ 15โดยวิธีเฉพาะเจา ...   doc120180108014114.pdf doc220180108014114.4 doc320180108014114.5 
 
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซี ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซีล สายบ้านไพศาล หมู่ที่ 1 - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 10  
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาห ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวด ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRE ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง บ้านไพศาล หมู๋ที่ 1 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5  
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน ด้วยวิธี ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน 
 
 
[ 14-06-2561] เรื่อง ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๑   doc120180614005408.jpg 
[ 23-05-2561] ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาข ...   doc120180524005833.pdf 
[ 19-02-2561] เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง   doc120180219213447.pdf 
[ 12-02-2561] เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละลมพนู   doc120180211213218.pdf 
[ 12-02-2561] เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง   doc120180211212424.pdf 
 
  [ 17-08-2561 ]ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
  [ 17-08-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561 เพิ่มเติม)
  [ 17-08-2561 ]การบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ และผู้ช่วยนายทะเบียนประวัติ[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 17-08-2561 ]เร่งรัดการดำเนินการการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 16-08-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)[
 
  [ 17-08-2561 ]ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
  [ 17-08-2561 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  [ 17-08-2561 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 16-08-2561 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 16-08-2561 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 ( โทร 0-4466-6313 , โทรสาร 0-4466-6313 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615