กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบลไพศาล
 สถานที่สำคัญ
 
 นโยบายผู้บริหาร
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ช่่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนพัฒนากำลัง ๓ ปี
 ข้อมูลพื้นฐานของวัดและที่พักสงฆ์ ในเขตพื้นที่ตำบลไพศาล
 รายงานงบการเงิน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่...องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์...  
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561  จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ให้ชุมชนใช้ยาอย่างปลอดภัย ณ วัดป่าไพศาลพัฒนา โดยมีท่านนายกมงคล บุญประกอบ เป็นประธานเปิดงานโครงการ
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ให้ชุมชนใช้ยาอย่างปลอดภัย ณ วัดป่าไพศาลพัฒนา โดยมีท่านนายกมงคล บุญประกอบ เป็นประธานเปิดงานโครงการ
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย พรบ.ข้อมูลข่าวสารและงานยุติธรรมชุมชน
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย พรบ.ข้อมูลข่าวสารและงานยุติธรรมชุมชน
 
ครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) วันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีนายกมงคล บุญประกอบ เป็นประธานในพิธีเปิด
ครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) วันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีนายกมงคล บุญประกอบ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการรณรงค์ ขับ ซ้อนมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟใส่หมวกกันน็อค - ล็อคสายรัดคาง วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีท่านปลัดโอภาส ชุมนุมดวง เป็นประธานเปิดโครงการ
โครงการรณรงค์ ขับ ซ้อนมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟใส่หมวกกันน็อค - ล็อคสายรัดคาง วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีท่านปลัดโอภาส ชุมนุมดวง เป็นประธานเปิดโครงการ
 
[ 13-03-2561]  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้ ...   doc120180321230639.pdf 
[ 07-03-2561] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้า ...   doc120180307010245.pdf 
[ 08-01-2561] เชิญชวนให้เสนอราคา   doc120180107212138.pdf 
[ 27-12-2560]  โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอสระ หมู่ที่ 16โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120180108021922.pdf doc220180108021922.4 doc320180108021922.5 
[ 27-12-2560]  โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพศาลพัฒนา หมู่ที่ 15โดยวิธีเฉพาะเจา ...   doc120180108014114.pdf doc220180108014114.4 doc320180108014114.5 
 
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซี ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซีล สายบ้านไพศาล หมู่ที่ 1 - บ้านหนองยาง หมู่ที่ 10  
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาห ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวด ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRE ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง บ้านไพศาล หมู๋ที่ 1 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5  
[ 06-09-2560] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน ด้วยวิธี ...   รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน 
 
 
[ 23-05-2561] ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาข ...   doc120180524005833.pdf 
[ 19-02-2561] เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง   doc120180219213447.pdf 
[ 12-02-2561] เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละลมพนู   doc120180211213218.pdf 
[ 12-02-2561] เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง   doc120180211212424.pdf 
[ 23-01-2561] ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   doc120180123215119.pdf 
 
  [ 25-05-2561 ]หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา
  [ 25-05-2561 ]โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561 
  [ 25-05-2561 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 24-05-2561 ]ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 24-05-2561 ]รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
 
  [ 25-05-2561 ]การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ อปท.ต้นแบบการจัดการน้ำฯ 
  [ 24-05-2561 ]ประกาศ ก.จ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างของ อบจ.ได้รับค่าจ้างฯ
  [ 24-05-2561 ]การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลหนองกี่
  [ 24-05-2561 ]การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนางรอง
  [ 24-05-2561 ]การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 ( โทร 0-4466-6313 , โทรสาร 0-4466-6313 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615