ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาคะ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form