ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการเลือกตั้ง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form