อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา รับจ้าง
อาชีพรอง ของประชาชนในตำบลไพศาล มีไม่แน่นอน

ทั้งนี้เนื่องจากขาดแหล่งวัตถุดิบ เช่น การจักสาน การทอผ้า ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรมล้อเกวียน การอพยพไปทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมในตัวเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม -แห่ง
โรงสีข้าว 25 แห่ง
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 5 แห่ง
ร้านค้าของชำ 104 แห่ง
ร้านค้าชุมชน 5 แห่ง
ร้านอาหาร 4 แห่ง
ร้านเสริมสวย 3 แห่ง

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต