เมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้ว ที่ตั้งตำบลไพศาลนี้เป็นป่ารกทึบที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลย บางคนบอกว่าหมู่บ้านอยู่ห่างไกลกันมาก มีหมู่บ้านดั้งเดิม 3-4 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลไพศาล ได้แก่ บ้านกะโดน บ้านละลมพนู บ้านหนองเก็ม บ้านสังเคิล

พื้นที่ตำบลไพศาลเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบรูณ์มากมีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายสายที่หล่อเลี้ยงประชาชนสมัยก่อนได้อุปโภค บริโภคได้อย่างไม่อดอยาก มีพื้นที่ในการเพาะปลูกทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างดี เป็นพื้นที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่คนสมัยปัจจุบันควรจะได้อพยพเข้ามาตั้งรากฐานอยู่อาศัยต่อไป ต่อมาได้มีชวาบ้านจากต่างถิ่นได้เข้ามาอาศัยทำมาหากินในเขตพื้นที่ตำบลไพศาล เพราะเป็นพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบรูณ์ ชาวบ้านที่มาอพยพมาก่อนได้ส่งข่าวชักชวนให้ญาติพี่น้องได้อบพยพพากันมาตั้งถิ่นฐานที่ตำบลไพศาลจำนวนมาก และชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ได้เข้ามาถางป่าทำไร่ทำนาปลูกข้าวกันเป็นจำนวนมากขึ้นเรี่อยๆ บางพวกก็เข้าไปเลือกหาถิ่นอุดมสมบรูณ์ตามที่ตนชอบใจหลายหมู่บ้าน บางบ้านก็ยังมาอยู่ใกล้ๆ กับบ้านไพศาลปัจจุบัน เพราะเห็นว่าบ้านไพศาลนี้คงจะเจริญและอยู่ติดถนนที่ใช้เชื่อมต่อกับเมืองใหญ่ เช่น นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี เป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญ

ตำบลไพศาลแยกจากตำบลละเวี้ย เมื่อ พ.ศ. 2523 ตั้งชื่อตาม ป่าใหญ่บ้านไพศาล มีป่าไม้ที่กว้างใหญ่ไพศาล และคล้องกับภาษาพื้นบ้าน (ภาษาเขมร) คือปรีทม (ป่าใหญ่) คนตั้งชื่อหมู่บ้านคือ นายเต้ม ภัคดี อดีตกำนันตำบลจันดุม เพราะพื้นที่บางส่วนขึ้นกับตำบลจันดุม พื้นที่ส่วนใหญ่ จะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และกว้างใหญ่ บุคคลที่เสนอแยกเป็นตำบล คือ นายบุญ กระเจาะจันทร์ กำนันคนแรก และนายปล้อง บุญปก ในสถานะเป็น สมาชิกสภาตำบลหมู่ที่ 11 ในสมัยนั้นขึ้นกับตำบลละเวี้ย โดยแยกหมู่บ้าน จากตำบลละเวี้ย โดยยึดฝั่ง ซีกขวาถนน โชคชัย เดชอุดม ของถนนใหญ่เป็นตำบลไพศาล และรวมหมู่บ้านกะโดน บ้านระแหง บ้านละลมพนู ที่ขึ้นกับตำบลจันดุม รวมเข้าเป็นตำบลไพศาล โดยมี 11 หมู่บ้าน ในขณะนั้น

1. บ้านไพศาล
2.บ้านหนองมะเขือ
3.บ้านหนองเก็ม
4. บ้านสังเคิล
5.บ้านหนองแสง
6.บ้านละลมเวง
7.บ้านระแหง
8.บ้านละลมพนู
9.บ้านกระโดน
10.บ้านหนองยาง
11.บ้านบ่อดิน

ในปัจจุบันมี 16 หมู่บ้าน(เพิ่มมา 5 หมู่บ้าน)
12.บ้านหนองจาน
13.บ้านพินทอง
14.บ้านปอยยาง
15.บ้านไพศาลพัฒนา
16.บ้านหนองสระ

 

ผู้บริหารฝ่ายปกครอง(กำนัน) 5 คน
1.นายบุญ กระแจะจันทร์
2.นายปล้อง บุญปก
3.นาย เดือย วงษ์ชมพู
4.นายนุชิต บุญประกอบ

5.นายคมกฤต  เชาว์หาสุข

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 8 คน
1.นายปล้อง บุญปก ประธานคณะกรรมการบริหาร ปี 2539 - 2539
2.นายคำตา กุศลจิต ประะานคณะกรรมการบริหาร ปี 2539 - 2540
3.นายประหยัด บุญมาก ประธานคระกรรมการบริหาร ปี2540 - 2543
4.นายมงคล บุญประกอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร 2543 - 2547
5.นายมงคล บุญประกอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2547 - 2551
6.นายวินัย ปุยะติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2551 - 2555
7.นายมงคล บุญประกอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2555-2564

8.นายสมพงษ์  จันสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล ปี 2564 - ปัจจุบัน

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

LINE OA อบต.ไพศาล

 เพิ่มเพื่อน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

672618
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2017
1299
5661
645079
24953
29888
672618

Your IP: 127.0.0.1
2024-06-18 07:45