เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองห้วยพริก กว้าง 15 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 2 เมตร หรือปริมาตรดินขุนไม่น้อยกว่า 21,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form