เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพินทอง ถึงบ้านหนองยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,860 เมตร หนา 0.15 เมตร

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต