ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมูที่1 บ้านไพศาล-หมู่ที่4 บ้านสังเคิล กว้าง 6 เมตร ยาว 4,400 เมตร หนา 0.04 เมตร

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต