ตราสัญลักษณ์

ดวงตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม. เป็นวงกลม 2 ชั้น ซ้อนภายในวงกลมชั้นใน มีรูปต้นไทรระหว่างขอบวงกลมด้านนอกตามเส้นโค้งด้านบนมีข้อความว่า อบต.ไพศาล โดยด้านล่างมีข้อความว่า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ดวงตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลมีความหมายดังนี้ ต้นไทร หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข ปกป้องคุ้มครองพิทักษ์ประชาชนชาวตำบลไพศาลให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต