• นางสาวกาญจนา ชาญอนันต์วงศา

  นางสาวกาญจนา ชาญอนันต์วงศา

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางสาวสุภารัตน์ กองศรี

   นางสาวสุภารัตน์ กองศรี

   นักวิชาการเงินและบัญชี
  • ว่าง

   ว่าง

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • นายพงษ์ศักดิ์ ปานใจนาม

   นายพงษ์ศักดิ์ ปานใจนาม

   เจ้าพนักงานพัสดุ
  • นางสาวพรทิพย์ จันทร์ประเสริฐ

   นางสาวพรทิพย์ จันทร์ประเสริฐ

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  • นางสาวภานุมาศ สร้อยชด

   นางสาวภานุมาศ สร้อยชด

   ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • นายสุวรรณ อดจันทร์

   นายสุวรรณ อดจันทร์

   ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  • นางสาวพรรณิภา ทองประดับ

   นางสาวพรรณิภา ทองประดับ

   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาวจุทามาศ โสวพรรณ

   นางสาวจุทามาศ โสวพรรณ

   ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต