ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ ( 08.30-16.30 น.) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาคะ

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต