กฎระเบียบ ข้อบังคับ อบต.

อ้างอิง แหล่งข้อมูลจากแหล่วที่มาอื่นเพิ่มเติม

ระเบียบกฏหมายอื่นๆ กฎกระทรวง/ระเบียบฯ และพ.ร.บ./พ.ร.ก.

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ปปช.

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต