• นายสุวรรณ ชื่นชมยิ่ง

  นายสุวรรณ ชื่นชมยิ่ง

  รองปลัด อบต.ไพศาล. รก.ผอ.กองช่าง 094-5414657
  • -

   -

   นายช่างโยธา

  • นายนครินทร์ เป็นสำราญ

   นายนครินทร์ เป็นสำราญ

   ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  • -

   -

   ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  • นายอภิวิชร์  ตั้งอยู่

   นายอภิวิชร์ ตั้งอยู่

   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
  • นายแสวง บุตรตะ

   นายแสวง บุตรตะ

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form